מכירה של מוצרי טבק למי שטרם מלאו לו 21 אסורה בהחלט. אזהרה: משרד הבריאות קובע: העישון מזיק לבריאות.

תקנון

1.      כללי

1.1.   סיגרים לכל כיס בע"מ ח.פ. 516995636 (להלן "חברה" ו/או "בעלי האתר" ו/או "מפעיל האתר" ו/או "הנהלת האתר") הינם הבעלים והמפעיל הבלעדי של אתר www.lowbudgetcigars.com (להלן "האתר").

1.2.   התקנון והאתר מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה והכוונה היא הן ליחיד והן לרבים.

1.3.   השימוש באתר כפוף לחוק במדינת ישראל ולתנאי שימוש המפורטים בתקנון זה.

1.4.   כניסה לאתר ו/או שימוש בו ו/או ביצוע רכישה בו ו/או יצירת קשר עם הנהלת האתר בכל דרך שהיא מהווה הסכמת הגולש (להלן "מבקר" ו/או "קונה" ו/או "לקוח") לתנאי התקנון במלואם וכלשונם.

1.5.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת או בכלל. נוסח הקובע והמחייב של התקנון הוא זה המפורסם באתר בעת השימוש בו. על כן מומלץ למבקש באתר להתעדכן בשינויי התקנון באופן יזום.

 

2.      הגבלת גיל לשימוש באתר ולרכישת מוצרים

2.1.   היות וחלק ממוצרים המוצעים לרכישה באתר אסורים למכירה למי שטרם מלאו לו 18 שנים, יוצב בכניסה לאתר חלון קופץ (popup) הדורש את הצהרת המבקר כי גילו מעל גיל 21 והסכמתו להיחשף לחומרים הוויזואליים המוצגים באתר:

בכניסה לאתר זה הנני מאשר ומצהיר כי: הנני בגיר אשר מלאו לו 21 שנים לפחות;
הנני מבקש, מראש ובכתב, להיחשף לפרסומת למוצרי עישון בלא חוזי (
video) או שמע כלשון סעיף 3(ב) (5) לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983.
הנני מבקש לצפות בתכני האתר, וכן מספק את הצהרתי זו, באופן חופשי ותוך הבנה מוחלטת ומלאה של מעשיי והשלכותיהם ולא תהא לי ו/או למי מטעמי כל דרישה ו/או תלונה ו/או בקשה ו/או תביעה כלפי מפעילי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתוכן האתר, לרבות התוכן השיווקי, הפרסומי והאינפורמטיבי המצוי בו.

2.2.   הנהלת האתר רשאית לדרוש הצגת מסמך המאמת את גילו מהלקוח כתנאי לאספקת שירות ו/או מוצר.

 

3.      מוצרים באתר

3.1.   האתר מציע לרכישה סיגרים ומוצרים נלווים.
יובהר כי עישון מזיק לבריאות ומשרד הבריאות קבע כי הוא גורם למחלות חמורות.

3.2.   המוצרים המוצעים באתר מחולקים למספר קטגוריות מטעמי נוחות לגולש.

3.3.   כל המוצרים המוצעים באתר הנם מוצרים חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צויין אחרת בדף המוצר.

3.4.   הנהלת האתר רשאית להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ללא מתן הודעה.

3.5.   התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכנו הבדלים בין המוצר המוצג באתר לבין המוצר המסופק בפועל הנובעים בין היתר מהבדלי רזולוציה ואיכות גוונים בין הצגים השונים (מסך מחשב ו/או מסך טלפון נייד ו/טן אחר).

3.6.   תיאור המוצר מתפרסם כפי שנתקבל מייצרן ו/או יבואן של המוצר ולאחר אימות ע"י הנהלת האתר על מנת לספק תיאור מדויק ככל הניתן.

3.7.   הנהלת אתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר הן מילולית והן ויזואלית במגבלות הטכנולוגיות המקובלות.

 

4.      אחראיות על מוצרים

4.1.   אחראיות על מוצרים תהיה התאם למדיניות היצרן ו/או היבואן ו/או הספק של המוצר

4.2.   הנהלת האתר איננה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם. יחד אם זאת, מתחייבת הנהלת האתר לעשות מאמץ סביר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לסייע ללקוח באם נתקל בבעיה בתחום זה.

4.3.   יודגש כי לא תינתן אחראיות מכל סוג שהוא לסיגרים מעצם היותם מוצרים המיוצרים התהליך ידני והיותם כפופים לטעמו האישי של הלקוח.

 

5.      רכישת מוצרים באתר

5.1.   המחירים המצוינים בדפי המוצרים ובאתר בכלל כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

5.2.   הלקוח יקרא את התקנון ואת תנאי השימוש באתר במפורטים בו לפני ביצוע הרכישה.

5.3.   הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות שימוש היצרן ו/או היבואן.

5.4.   פרטי המוצר לרבות מפרט טכני, דגמי המוצר הזמינים לרכישה ומחירם ותנאי הרכישה יופיעו בדף מוצר. הנהלת החברה שומרת לעצמה זכות לשנות כל אחד מפרטי המוצר ו/או תנאי רכישה המופעים בדף המוצר או בדף קטגוריית המוצרים או בכל דף שהוא מדפי האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת או בכלל. יובהר כי במקרה וקיימת סתירה בין נתוני המוצר המופיעים בפרסומים שונים לבין הנתונים המופיעים בדף המוצר, לרבות אך לא רק מחירו, זמינות דגמים ותיאורו, הנתונים הקובעים והמחייבים הם אלה המופיעים בדף המוצר בעת הרכישה.

5.5.   בעת הזמנה יבחר הלקוח את המוצר על דגמיו ומאפייניו בהתאם לדגמים ומאפיינים – צבע, גודל וכי"ב שמוצעים בדף המוצר הנבחר וכן את הכמות לרכישה.

5.6.   להשלמת ההזמנה ימלא הלקוח את הפרטים האישיים ופרטי אמצעי התשלום כפי שנדרש בדף ביצוע ההזמנה באופן מדויק. הזנת פרטים שגויים תעכב או אף תמנע את ביצוע ההזמנה ואספקת המוצרים ע"י הנהלת האתר.

5.7.   לאחר מילוי פרטים ושליחת ההזמנה יתבצע תהליך הבדיקה מול חברת אשראי הרלוונטית ובכפוף לאישור חברת האשראי יונפק ללקוח סיכום של החיוב שבוצע בגין ההזמנה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן מספר אסמכתא להזמנה.

5.8.   בגין הזמנה אשר לא אושרה ע"י חברת אשראי לא יופק אישור הזמנה ללקוח והנהלת האתר לא תישא באחראיות מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם ללקוח בגין אי ביצוע הזמנה ו/או אי-קבלת מוצרים.

5.9.   לקוח המעוניין להשלים הזמנה אשר לא אושרה ע"י חברת אשראי יפנה להנהלת החברה באחת מדרכי ליצירת קשר המפורטים באתר כדי לבחון אפשרות להשלמת ההזמנה באמצעי תשלום חלופיים כגון מזומן או העברה בנקאית.

 

6.      אספקת מוצרים
סעיף זה מתייחס לאספקת מוצרים אשר מפורטים בהזמנה מאושרת.

6.1.   אספקת המוצרים מתבצעת בדואר רשום כאשר החבילה מגיעה לסניף הדואר או מרכז חלוקה הקרוב לבית הלקוח על פי דואר ישראל. יודגש כי אין להנהלת האתר כל השפעה על בחירת מיקום איסוף החבילה ע"י דואר ישראל ועל כן לא תישא הנהלת החברה באחראיות מכל סוג שהוא לאי-נוחות הכרוכה באיסוף החבילה מנקודת האיסוף אשר נבחרה ע"י דואר ישראל.

6.2.   הנהלת האתר תכין את ההזמנה, תמסור אותה לדואר ישראל ותספק ללקוח אסמכתא למשלוח החבילה תוך שני ימי עסקים למעט מקרים מיוחדים של היעדרות בעל האתר בהם הודעה על היעדרות תופיעה בעמוד הראשי של האתר. במקרה כזה יידחה משלוח ההזמנה לשני ימי עסקים ממועד חזרה לפעילות כפי שמופיעה בהודעת ההיעדרות.

6.3.   היות ואין להנהלת האתר אפשרות להשפיע על זמן המשלוח מרגע שנמסר לדואר ישראל, לא תישא הנהלת החברה באחראיות מכל סוג שהוא על הנזקים מכל סוג שהוא הנגרמים כתוצאה ממשך הזמן של המשלוח ע"י דואר ישראל.

6.4.   לעתים ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר תוצע ללקוח אפשרות לקבל את ההזמנה לכתובת הלקוח עם שליח מטעם הנהלת האתר ללא תוספת תשלום.
הנהלת החברה תכין את ההזמנה ותיצור קשר ללקוח לתיאום המשלוח תוך שני ימי עסקים למעט מקרים מיוחדים של היעדרות בעל האתר בהם הודעה על היעדרות תופיעה בעמוד הראשי של האתר. במקרה כזה יידחה תיאום המשלוח לשני ימי עסקים ממועד החזרה לפעילות כפי שמופיעה בהודעת ההיעדרות.
לקבלת הזמנה מידי השליח יזדהה הלקוח באמצעות תעודה כגון תעודת זהות או רישיון נהיגה המאשרת את זהותו ואת גילו. לא תימסר החבילה למי שטרם מלאו לו 18 שנים ע"פ התעודה שהציג או למי שלא הציג תעודה.

6.5.   היה ולא נאספה החבילה מנקודת החלוקה של דואר ישראל ע"י הלקוח או לא נמסרה החבילה ללקוח ע"י השליח בשל היעדרות הלקוח במועד ובכתובת המסירה או באם כשל הלקוח להזדהות בפני השליח כבגיר מעל גיל 18 ו/או כמבצע ההזמנה ו/או בשל כח עליון ו/או בשל כל סיבה שהיא אשר אינה בשליטת הנהלת האתר ובתנאי שהחבילה הוחזרה לחברה, תבצע הנהלת האתר ניסיון נוסף לתאם את המשלוח ללקוח תמורת דמי משלוח מלאים נוספים.
היה וכשל ניסיון התיאום או המשלוח, תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל את העסקה. בשל ביטול העסקה בנסיבות הללו, יהיה זכאי הלקוח לקבל את כספו באמצאות אמצעי התשלום בו השתמש לביצוע העסקה בניקוי דמי משלוח עבור המשלוחים שיצאו ללקוח גם אם לא התקבלו על ידו. יודגש כי
הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.

6.6.   איסוף עצמי ללא דמי משלוח ממשרדי החברה בשוהם יוצע ללקוח כבחלופה בעת ביצוע ההזמנה.
באחראיות הלקוח ליצור קשר לתיאום האיסוף עם הנהלת האתר בדרכי תקשורת המפורטות באתר.
ידגש כי:

6.6.1.      אין להגיע לאסוף ללא תיאום.

6.6.2.      משרדי החברה בשוהם הם נקודת איסוף בלבד - ללא קבלת קהל וללא תצוגת מוצרים במקום.

 

7.      ביטול עסקה

7.1.   לקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים, וזאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב להנהלת האתר והשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית בלא שנפגמו המוצרים ו/או האריזה.

7.2.   השבת המוצרים תיעשה על חשבון הלקוח ובכפוף לאישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

7.3.   במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם ועל פי הדין. הנהלת האתר תחליט ע"פ שיקול דעתה הבלעדי האם לחייב את הלקוח בדמי ביטול או לא.

7.4.   הזיכוי בגין ביטול העסקה יתבצע רק כאשר המוצר יתקבל בחברה, ייבדק וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. הזיכוי יתבצע לאמצעי התשלום שבו השתמש הלקוח בעת ההזמנה, בניכוי דמי משלוח וטיפול כחוק.

7.5.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה. במקרה כזה תיידע הנהלת החברה את הלקוח באמצעי התקשורת אותם מסר הלקוח בעת ההזמנה.

7.6.   מדיניות ביטול העסקה המפורטת בסעיף זה אינה חלה על סיגרים, אותם לא ניתן להחזיר.

 

8.      ביטול עסקה ע"י הנהלת האתר

8.1.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי תמצא לנכון לעשות כן לרבות המקרים הבאים:

8.1.1.      היה ואזל המוצר המוזמן, תציעה הנהלת החברה ללקוח חלופה שווה או עולה ערך ו/או החזר כספי ו/או זיכוי. בהיעדר שיתוף פעולה מצד הלקוח לבחירת חלופה סבירה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה.

8.1.2.      היה ופרטי המזמין ו/או פרטי המוצר ו/או פרטי הזמנה לא נקלטו באופן תקין כתוצאה מתקלה טכנית ו/או תקלה כלשהי, תבצע הנהלת החברה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ניסיון ליצור קשר עם הלקוח לפי הפרטים שנקלטו להשלמת העסקה. היה וכשל הניסיון להשלמת העסקה ו/או הוחלט שלא לבצע ניסיון כזה, רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה.

8.1.3.      היה ונפלה טעות סופר בפרטי המוצר לרבות מחירו ו/או בפרטי הזמנה ו/או בפרטי המזמין רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה.

8.1.4.      היה והעסקה בוצע שלא כדין או שלא ע"פ התנאים המפורטים בתקנון זה כלשונו בעת ביצוע העסקה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה.

8.2.   בכל מקרה של ביטול העסקה ע"י הנהלת האתר, הודעת ביטול תימסר ללקוח לפי הפרטים שנקלטו.

8.3.   הנהלת האתר לא תישא באחראיות מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר ו/או עקיף של הלקוח ככל שייטען בגין אי ביצוע הזמנה ו/או אי-קבלת מוצרים.

 

9.      סודיות המידע ומדיניות פרטיות

9.1.   הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.2.   פרטי הלקוח ישמשו את הנהלת החברה למשלוח פרטים על מוצרים נוספים ו/או עדכונים שונים כל עוד לא ביקש הלקוח שלא לקבל מידע מסוג זה.

 

10.  קניין רוחני ובעלות על האתר
כל הזכויות באתר לרבות תמונות, מוצרים, עיצוב האתר, לוגו החברה, מבנה האתר, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהנהלת האתר. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להטיל על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 

11.   הגבלת אחריות

11.1.                    היות והאתר משמש למכירת המוצרים המיוצרים ו/או מיובאים ע"י צד ג' לרבות ספקי המוצרים והיות והנהלת האתר אינה מייצרת מוצרים, לא תישא הנהלת האתר באחראיות מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר ו/או עקיף של הלקוח ו/או כל אדם אחר ככל שייטען בגין שימוש במוצר אשר נרכש באתר.

11.2.                    מרגע הרכישה וקבלת המוצר האחריות הבלעדית היא על הלקוח עצמו, הן לשימוש והן להשלכות מהשימוש במוצר לרבות מחלות ו/או תופעות לוואי הכרוכות בשימוש.

11.3.                    יובהר כי עישון מזיק לבריאות ומשרד הבריאות קבע כי הוא גורם למחלות חמורות.

 

logo בניית אתרים